VERDENS VELFÆRD ER UNDER ANGREB


Kom til Århus Sociale Forum
på Ellekærskolen 4. - 5. november 2006


Grundlag

'Social Forum'

Program

Hvem står bag?

Materialer

Kontakt


top
bund

Hvad er ÅSF?

Århus Sociale Forum er et mødested for bevægelser og grupper, som arbejder for en verden, hvor mennesket sættes over penge. En verden, hvor sociale og miljømæssige hensyn vejer tungere end kortsigtet økonomi. Ligesom Verdens Sociale Forum (WSF) er Århus Sociale Forum et åbent og demokratisk mødested, hvor alle, der er i opposition til den nyliberale verdensorden, kan mødes og fremlægge sine ideer, diskutere og skabe netværk og nye samarbejdsformer.

Hvad kommer der til at foregå?

Åbning: Forummet åbnes lørdag d. 4 kl. 11.00 af bl.a. Emilie Turunen fra Danmarks Sociale Forum.

Workshopper: Der vil løbende være spændende workshopper indenfor alt fra udvikling i den 3. verden, international konflikter (Irak, Palæstina), kampen mod racisme/nazisme, afvikling og udlicitering af velfærd både på dansk og europæisk plan, samt mindre emner som folkeskole og kvindehandel m.fl.

Paneldebat: På forummet vil der blive afholdt to fælles paneldebatter, der vil omhandle henholdsvis den nuværende udvikling i den danske velfærdsmodel og den globale ulighed. Paneldeltagerne vil efterhånden som de kommer på plads kunne ses på hjemmesiden). Den globale og den lokale vinkel afspejles således i paneldebatterne.

Andet: Lørdag aften efter endt paneldebat, vil der være cafe med levende musik

Praktisk:

Tid og sted: Lørdag d. 4 fra kl. 11.00 til ca. 00.00 og søndag d. 5. fra ca. kl. 9.00 til kl. 16.00 på Ellekærskolen, Jernaldervej 5, 8220 Brabrand. (Se kort)
Buslinier 14, 15 og 12. (Se bustider
)

Deltagelse er gratis og der er mulighed for at købe mad og drikkevarer.

    Tilmelding af hensyn til det praktiske arrangement: aaf@aarhussocialeforum.dk

Opdateret den 28. januarr 2007