Arrangør: Århus Sociale Forum

Deltagende organisationer:

ATTAC - http://www.attac.dk

APK - http://www.apk2000.dk/

Bazaren - http://www.svalerne.dk/article/articlestatic/90/1/9/

Boykot Israel - http://www.boykotisrael.dk/

Dansk-cubansk forening - http://www.cikadenet.dk/cuba/

Dansk-palæstinensisk Venskabsforening - http://www.danpal.dk/

DKP/ML - http://www.dkp-ml.dk

Enhedslisten - http://www.enhedslisten.dk

Enhedslistens Studenternetværk - http://stud.enhedslisten.dk/

Esperantoforeningen for Danmark - http://www.esperanto.dk

Folkebevægelsen mod EU - http://www.folkebevaegelsen-aarhus.dk og http://www.folkebevaegelsen.dk

Folkebevægelsens Ungdom mod EU - http://www.nejnu.dk og http://www.ansvarsflugt.dk (om EUs handelsmure)

Frit Norden - http://www.fritnorden.dk

Genvej til udvikling - http://www.gtu.dk

Humboldt-bevægelsen    -

IBIS - http://www.ibis.dk

Internationalt Forum - http://www.internationaltforum.dk

Indvandrerrådgivningen, Landsdækkende Rådgivning -  http://www.Indvandrerraadgivningen.dk - http://www.Visum-Invitation.dk - http://www.HOTLINE-Raadgivning-for-Indvandrere.dk - http://www.Ung-til-Ung-Raadgivning-for-Indvandrere.dk - http://www.Antiracisme.dk  -
http://www.Vold-mod-Udenlandske-kvinder.dk

Komiteen for Udlændinges Retssikkerhed

KPiD - http://www.kpid.dk

Landsforeningen af Danske Flygtningevenner - http://home12.inet.tele.dk/ldf/

Lærerstuderendes landskreds - http://www.llnet.dk

Mellemamerika Komiteen - http://www.mellemamerika.dk

Militærnægterforeningen - http://fred.dk/mnf/

Multikulturel Forening

Rød Ungdom - http://www.ru.dk

Schillerinstituttet - http://www.schillerinstitut.dk/

SFU - http://www.sfu-aarhus.dk/ og http://www.sfu.dk

Socialistisk Folkeparti - http://sfaarhus.dk

Socialistisk Ungdoms Front - http://www.ungdomsfront.dk/aarhus/

Tidsskriftet Solidaritet - http://www.solidaritet.dk

Udfordring Europa - http://www.udfordringeuropa.dk

Åben Konfliktrådgivning Århus - http://www.konfliktraadgivning.dk

Århus mod krig og terror - http://www.nejtilkrig.dk/lokalgrupper.asp#ar


Opdateret den 5. november