Anmeldelse af to nye bøger:
Niels I. Meyer: NOK ER NOK
Stop den skæve udvikling
Johan Strang: Nordiska Gemenskaper – en vision för samarbetet

Nok er nok – om EU, neoliberalismen og det nordiske alternativ
Af Jesper Morville, formand for Frit Norden, Danmark
December 2012

I 10 superkorte, personlige og vægtige kapitler leverer Niels I. Meyer en grundlæggende kritik af vores kasinosamfund, neoliberalismen og EU, og giver realistiske og konstruktive forslag til en alternativ udvikling.

Niels I. Meyer (NIM) viser i sin seneste bog, ”Nok er nok”, at hans analyser er så skarpe som nogensinde. Og hans redskaber til at formulere sin kritik og sine både realistiske og visionære alternativer er så skarptslebne, at han på få sider kan behandle emner så varierede som livets mening, grænser for vækst og et nordisk alternativ til EU's katastrofekurs.
I flere af de 10 kapitler kritiseres de voksende sociale og økonomiske uligheder, globalt og i de enkelte lande, og der argumenteres for, at arbejdsløsheden og miljøtruslen bedst kan bekæmpes ved at sænke arbejdstiden, fordele arbejdet bedre og satse på vækst i livskvalitet snarere end på fortsat vækst i materielt forbrug. NIMs modbillede til det neoliberalistiske kasinosamfund er det humane ligevægtssamfund, baseret på en økologisk økonomi.

Kritikken af EU
Ikke mindst rummer bogen kritik af EU, både på konkrete politikområder som salget af CO2-kvoter og på det grundlæggende plan. Hvad kvotesystemet angår, kommer bogen med præcise forslag til forbedringer, EU kunne indføre her og nu. Hvad de grundlæggende træk i EU angår, fastslår NIM (der var ledelsesmedlem i JuniBevægelsen og senest medlem af landsledelsen i Folkebevægelsen), at han ikke længere tror på muligheden af demokratiske reformer indenfor EU's nuværende rammer. ”Der henvises ofte til globaliseringen som en … begrundelse for skabelsen af en europæisk supermagt … Den argumentation synes at overse, at … globaliseringen i høj grad er drevet frem af multinationale selskaber baseret på deres økonomiske særinteresser. Til gengæld har en række (mindre) nationalstater spillet en væsentlig rolle for beskyttelsen af demokratiet og miljøet. Også af den grund er det vigtigt at fremme et europæisk alternativ med andre prioriteringer” (s.36) Som alternativ fremlægger NIM et konkret forslag til et fleksibelt nordisk forbund med fælles udenrigs-, forsvars- og finanspolitik som en base, hvorfra der kan forhandles med EU om et fornuftigt samarbejde.
 
Bogen er fra start til slut en appel til os alle om at benytte ”mulighederne for at ændre denne klode til at være et rart sted at være for de nuværende og fremtidige generationer.” Bogen er et glimrende redskab at have liggende i rygsækken eller tasken og henvise til i enhver aktuel debat.

Niels I. Meyer: NOK ER NOK
Stop den skæve udvikling.  Forlaget Tiderne Skifter, 88 sider, kr. 125,-. Se forlagets beskrivelse (klik videre  .. her ..


Vigtige visioner fra det officielle nordiske samarbejde
Ved Nordisk Råds 60-års jubilæumssession i Helsingfors offentliggjordes en officiel rapport om muligheder for fremtidens nordiske samarbejde.

”Nordiska Gemenskaper – en vision för samarbetet” hedder en ny og allerede meget omtalt rapport fra Nordisk Råd. Den forholder sig til de senere års debat om det nordiske samarbejde og lægger sig mellem visionerne om en decideret nordisk forbundsstat og ønskerne om en pragmatisk udvidelse af det eksisterende samarbejde på enkelte områder. Dens forslag er en generel markant styrkelse af det nordiske samarbejde på alle områder, men i forskellige former, afhængigt af, hvad der samarbejdes om. Derfor taler rapporten også om nordiske fællesskaber – i flertal. Dens udgangspunkt er – i lighed med Niels I. Meyers – at EU er i dyb krise, og at de eksisterende former for internationalt samarbejde i globaliseringens navn har det svært med demokratiet. Derfor argumenterer den for, at regionalisering vil være fremtidens svar på globaliseringens problemer og fleksibelt regionalt samarbejde blive den vigtigste politiske aktør - uanset hvilke store internationale samarbejdsorganisationer, der fortsat vil være.
Den stiller spændende konkrete forslag til, hvordan Norden kan øge samarbejdet indenfor ikke mindst udenrigs- og sikkerhedspolitik, miljø-, velfærds-, ligestillings- og forskningspolitik. Norden er globalt set kendt for sine resultater på netop disse områder. For fortsat at kunne være et alternativ og gå i spidsen på de felter, hvor vi har muligheder for det, må Norden, uanset EU og andre institutioner, styrke samarbejdet. Og vigtigst af alt: gøre det i et nært samspil mellem myndigheder, græsrødder og eksperter.
Rapporten er skrevet med entusiasme. Og det er utroligt positivt, at der samtidigt udsendes to bøger, Niels I. Meyers og Nordisk Råds, der peger i samme retning og påpeger nødvendigheden af at tænke alternativt i forhold til EU. Deres visioner ligger også tæt op ad det nordiske holdningspapir, Folkebevægelsens internationale udvalg udarbejdede sidste år.
Frit Norden bør i høj grad også tage bolden op og forholde os til de tanker og modeller for den videre udvikling af det nordiske samarbejde, de to bøger rummer, og have dem med i bagagen i vores fremtidige kontakter til både det officielle nordiske samarbejde og det folkelige i f.eks. Foreningerne Norden.

Johan Strang: Nordiska Gemenskaper – en vision för samarbetet. Udg. Nordisk Råd, 98 sider, 100,- kr. Kan købes eller hentes gratis fra www.norden.org