FRIT NORDENs hjemmeside

  In English
Om os Kontakt Tidsskriftet Linksamling Facebook facebook
RSS rsslogo

logo
Aktuel kommentar:

logo
   

Referat:

Nordisk Folkriksdag 2016
Nordens folkhögskola, Biskops Arnö, Sverige
1 - 4 augusti

  
Under fyra intensiva dagar genomfördes seminarier och diskussioner om tillståndet i världen. Temat för hela arrangemanget var ”Fredlig konfliktlösning, en bristvara i dagens värld. Kan Norden visa vägen?
Svaret är ett tveklöst ”ja”, vilket sammanfattar det som föreläsarna och deltagarna gav uttryck för.
    Men det ligger stora utmaningar i detta enkla svar på frågan. Flera av föreläsarna tog bland annat upp förhållandet att Danmark, Island, Norge, Sverige och Finland ”glidit isär” under de senaste decennierna. Som vi vet är några av dessa länder medlemmar i EU och några är medlemmar i NATO.
En annan sak är att samhällsutvecklingen gått lite åt olika håll även om den grundläggande sociala tryggheten i stort sett är densamma. Tyvärr har kunskaperna om varandras länder minskat och allt flera har svårt att tillgodogöra sig vad som skrivs och sägs i sitt närmaste grannland. ...

Se hele referatet  ..her..Læs mere om Nordiske Folkerigsdage  ..her..

    
Vis tidligere kommentarer  >>
Foreningsnyt

dansk flag  Danmark:

Bliv gruppemedlem af
Frit Norden på Facebook

linie
norsk flag  Norge:

Kontakt til Fritt Norden
linie
svensk flag  Sverige:

?
linie
Gl. foreningsnyt? Se her
 
Tidsskriftet Frit Norden:
Nr. 1, maj 2016
Indhold 2000-2016

Udvalgte netsteder med
information om Norden

box1. Dansk og øvrig nordisk EU-modstand 
box2. Nordens folk 
box3. Nordisk samarbejde 
box4. Nordens sprog
box5. Nordiske alternativer
box6. Øvrige

Nordiske Noter:

Maj 2016:     Nyt nummer af Frit Norden er udkommet
I dette nummer bringer vi en fyldig omtale af sidste års fredsfestival i Aarhus med indlæg fra flere nordiske lande. Nordens rolle og muligheder som konfliktløser er også temaet for dette års nordiske folkerigsdag i Sverige.æs bladet ..her..

Jan. 2016:     "Vatten, natur och människor" er titlen på Finlands formandsskabsprogram for Nordisk Ministerråd i 2016.
Programmet (34 sider) kan hentes/bestilles ..her..
 
Sept. 2015:     Fredsfestival i Aarhus med fokus på Norden
Fredsfestivalen Aarhus den 4. oktober tar for seg et høyaktuelt tema – hvordan de nordiske landa blir ombygd og forvandlet til kampklare brikker i NATOs strategi for fortsatt krig.
Her får man en enestående mulighet til å høre innledere fra Island, Sverige, Grønland, Norge og Danmark.
NATO driver opprustning av Norden og innrullerer både Sverige og Finland, som er i ferd med å bli nye oppmarsj- og baseområder for aggresjon mot Russland. ..
Les mer og finn program ..her..

Maj 2015:     Selvstyrende områder i Norden i et fredsperspektiv: Færøerne, Grønland og Åland. (Ny rapport)
Norden har 200 års erfaring med fredelig sameksistens og konfliktløsning, som er værd at fremhæve og tage ved lære af, og netop derfor har de selvstyrende områder i Norden tiltrukket sig en hel del opmærksomhed i den seneste tid. I rapporten præsenteres konklusionerne fra et sammenlignende studie af de selvstyrende områders retslige, økonomiske og sikkerhedspolitiske udvikling.
Læs mere om studiet og hent rapporten  .. her ..

April 2015:     Nyt nummer af Frit Norden er udkommet
Bladet indeholder bl.a. artiklerne “Er Island ansøgerland til EU?” samt to
artikler med udgangspunkt i besættelsestidens historie: "Frit Danmark" og "Nordisk samfølelse under 2. verdenskrig." Læs bladet ...her...

Feb. 2015:     I 2015 har Danmark, i samarbejde med Grønland og Færøerne, formandskabet for Nordisk Ministrråd. Der sættes fokus på vækst, velfærd, og værdier samt Arktis i det kommende år.
Se hele formandsskabsprogrammet  ..her
Læs mere om Danmarks formandsskab på www.norden2015.dk

Nov. 2014:     Utvalgsforslag om Forvaltning av felles fiskebestander
Nordisk råd vil med dette rekomandere Nordisk ministerråd utvikle og gjennomføre initiativ som forbedrer forutsetningen for langsiktig holdbar forvaltning av felles fiskebestander. Les anbefalingen .. her ..

Nov. 2014:    Nordisk Biblioteksuge arrangeres for 18. gang og mandag den 10. november er den store højtlæsningsaften. Årets tema: Trolde i Norden. Ca. 2000 biblioteker og andre institutioner deltager og tusindvis af børn, unge og voksne i Norden lytter til den samme tekst på samme dag kl. 19.00. Læs mere .. her ..

Nov. 2014:     Hovedinnlegg av Thorvald Stoltenberg (forfatter til Stoltenbergrapporten) under Nordisk råds sesjon 2014.
"Kjære venner, jeg har i dette foredraget tatt utgangspunkt i den nye situasjonen i Europa og pekt på hva de nordiske land nå kan og bør gjøre i fellesskap. På den måten kan det enkelte nordiske land styrke sin sikkerhet og øke sin evne til å ivareta egne interesser..."
Les hele talen .. her ...

Okt. 2014:     Hvad er nordisk merværdi?
Via 8 forskellige cases sætter online-magasinet Nordic Added Value fra Nordisk Energiforskning fokus på behovet for samarbejde for at få indflydelse!
Læs magasinet Nordic Added Value ... her ...

Sept. 2014:     Den Nordiske Klimaduel er “et tilbud til de nordiske skoler om samarbejde, fælles faglighed og uddannelse i og mod en grønnere fælles fremtid. Det bygger på de nordiske landes læreplaner og er fleksibelt og dynamisk med afsæt i digitale læringsmidler.” Læs mere .. her ..
Tilbuddet er en del af den Nordiske undervisningsportal ”nordeniskolen.org”. Portalen har til november eksisteret i et år og har allerede mere end 1400 tilmeldte lærere fra hele Norden.

Juni 2014:     Det framtida nordiska hälsosamarbetet (Könberg rapporten)
Tidligere helseminister i Sverige, Bo Könberg, har på oppdrag av Nordisk ministerråd forfattet en nordisk helseutredning som oppfordrer til samarbeid på tvers av landegrensene for å skape bedre folkehelse og videreutvikle helseomsorgen.
Rapporten innehåller 14 konkreta förslag på hur det nordiska samarbetet kan utvecklas och stärkas under de närmaste fem till tio åren. Læs mere .. her ..


Nordiske Noter fortsætter her
Opdateret 26. september 2016  Webmaster
Domænenavnet fritnorden.dk har været registreret siden 29. januar 2001