FRIT NORDENs hjemmeside

  In English
Om os Kontakt Tidsskriftet Linksamling Facebook facebook
RSS rsslogo

logo
Aktuel kommentar:

lk


Afsporet:
Et kritisk perspektiv på jernbaneudviklingen i Norge

Af Leif Kajberg,
sekretær i Frit Norden og næstformand for Rådet for bæredygtig trafik
Kronik i Flensborg Avis, 6. Januar 2015


Sverige har udliciteret ukritisk inden for jernbanesektoren. Man troede, at man fik bedre togtilbud og lavere omkostninger. Men det gik lige omvendt: Man fik dårligere kundeservice, kvalitetsforringelser, fusk og ansvarsforflygtigelse, øgede administrative udgifter, flere skrivebordsansatte og absurde managementsystemer…
…Og de negative effekter er ikke udeblevet: Det er gået ud over togsikkerheden, og der er registreret adskillige utilsigtede hændelser og ulykker. Men i Norge viger man ikke tilbage for at fremme liberaliseringen af togdriften og øge konkurrence på sporene…

Se hele kronikken … her


Vis tidligere kommentarer  >>
Foreningsnyt

dansk flag  Danmark:

Bliv gruppemedlem af
Frit Norden på Facebook

linie
norsk flag  Norge:

Nordisk arbeidsmøte
9. nov. 2014 kl.11.30
Møllergata 23, Oslo

Kontakt til Fritt Norden
linie
svensk flag  Sverige:

?
linie
Gl. foreningsnyt? Se her
 
Tidsskriftet Frit Norden:
Nyt! Nr. 1, jan. 2015
Indhold 2000-2015

Udvalgte netsteder med
information om Norden

box1. Dansk og øvrig nordisk EU-modstand 
box2. Nordens folk 
box3. Nordisk samarbejde 
box4. Nordens sprog
box5. Nordiske alternativer
box6. Øvrige

Nordiske Noter:

Nov. 2014:     Utvalgsforslag om Forvaltning av felles fiskebestander
Nordisk råd vil med dette rekomandere Nordisk ministerråd utvikle og gjennomføre initiativ som forbedrer forutsetningen for langsiktig holdbar forvaltning av felles fiskebestander. Les anbefalingen .. her ..

Nov. 2014:    Nordisk Biblioteksuge arrangeres for 18. gang og mandag den 10. november er den store højtlæsningsaften. Årets tema: Trolde i Norden. Ca. 2000 biblioteker og andre institutioner deltager og tusindvis af børn, unge og voksne i Norden lytter til den samme tekst på samme dag kl. 19.00. Læs mere .. her ..

Nov. 2014:     Hovedinnlegg av Thorvald Stoltenberg (forfatter til Stoltenbergrapporten) under Nordisk råds sesjon 2014.
"Kjære venner, jeg har i dette foredraget tatt utgangspunkt i den nye situasjonen i Europa og pekt på hva de nordiske land nå kan og bør gjøre i fellesskap. På den måten kan det enkelte nordiske land styrke sin sikkerhet og øke sin evne til å ivareta egne interesser..."
Les hele talen .. her ...

Okt. 2014:     Hvad er nordisk merværdi?
Via 8 forskellige cases sætter online-magasinet Nordic Added Value fra Nordisk Energiforskning fokus på behovet for samarbejde for at få indflydelse!
Læs magasinet Nordic Added Value ... her ...

Sept. 2014:     Den Nordiske Klimaduel  er “et tilbud til de nordiske skoler om samarbejde, fælles faglighed og uddannelse i og mod en grønnere fælles fremtid. Det bygger på de nordiske landes læreplaner og er fleksibelt og dynamisk med afsæt i digitale læringsmidler.” Læs mere .. her ..
Tilbuddet er en del af den Nordiske undervisningsportal ”nordeniskolen.org”. Portalen har til november eksisteret i et år og har allerede mere end 1400 tilmeldte lærere fra hele Norden.

Juni 2014:     Det framtida nordiska hälsosamarbetet (Könberg rapporten)
Tidligere helseminister i Sverige, Bo Könberg, har på oppdrag av Nordisk ministerråd forfattet en nordisk helseutredning som oppfordrer til samarbeid på tvers av landegrensene for å skape bedre folkehelse og videreutvikle helseomsorgen.
Rapporten innehåller 14 konkreta förslag på hur det nordiska samarbetet kan utvecklas och stärkas under de närmaste fem till tio åren. Læs mere .. her ..

Juni 2014:     The Nordic model – challenged but capable of reform
Den nordiske velfærdsmodel har længe høstet international beundring. Men er vi stadig så unikke her i Norden? Og kan den nordiske model overleve i fremtiden?
Rapporten er udgivet af Nordisk Ministerråd og kan læses .. her ..

Maj 2014:     Frit Norden (nr 2, 2014) om Patenter er udkommet
Bladet er et af Frit Nordens bidrag til debatten før Danmarks folkeafstemning om EUs fælles patentdomstol den 25 maj 2014. Marianne Spanget Larsen og  Bell Batta Torheim giver hver deres synsvinkler, dels fra en dansk eksportvirksomhed og dels fra Utviklingsfondet I Norge. Læs også den svenske regerings redegørelse for ‘Ett enhetligt patentskydd I EU’. Og Anders Kocks sammenkædning af ACTA, TTIP og Patentdomstolen.
Temanummeret plus Frit Nordens samling af 'patentlinks' findes  .. her ..

April 2014:     Bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer
Plenarforsamlingen i Nordisk Råd har vedtaget Næringsudvalgets forslag, som går ud på at stille kriterier og lave et manifest for bæredygtig nordisk minedrift. Se det vedtagne forslag .. her ..(klik på 'Beslutning')

April 2014:     Nordisk Råds Nyttige Netadresser
Nordisk Råd er de nordiske parlamentarikeres samarbejdsorgan, og i Nordisk Ministerråd samarbejder de nordiske regeringer. Desuden findes der flere andre nordiske organisationer og foreninger.

Marts 2014:     Kampen mod lærerne I Danmark
“Aktører og drivkræfter, forklaringer og analyser af den dramatiske lockout og det der forandrede dansk skole i 2013 “
Artikkelsamlingen er redigert av Lissie Thording    sog Helene Bank
Kan købes ved henvendelse til lissie.thording(at)gmail.comNordiske Noter fortsætter her
Opdateret 22. februar 2015  Webmaster
Domænenavnet fritnorden.dk har været registreret siden 29. januar 2001